Voorafregeling

Indien u om het even welke reden uw eigen uitvaart geregeld wilt hebben, kan u steeds met ons een afspraak maken.
Uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en vastgelegd.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De mogelijkheden

Voorstel uitvaart

Bij deze optie verkiest de klant dat enkel zijn wilsbeschikking wordt genoteerd. De klant kan zo precies omschrijven wat zijn wensen zijn in verband met zijn uitvaart. Alles wordt contractueel vastgelegd. Voor alle veiligheid wordt gevraagd dat de contractant een kopie van het contract bezorgt aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ons dan verwittigen bij overlijden van de contractant. Zo wordt alles in het werk gesteld om de wensen van de klant optimaal uit te voeren. Hier moeten de nabestaanden dus zelf instaan voor de begrafeniskosten. Bij dit voorstel zal voor de bespreking ten kantore, het opmaken van de laatste wilsbeschikking, het neerleggen van de laatste wilsbeschikking op de dienst bevolking en de herbespreking ter ondertekening van het contract een forfait worden gefactureerd aan de contractant / opdrachtgever.

Voorafregeling met financiëringsmogelijkheden

Ook hier wordt de klant zijn wensen in verband met zijn uitvaart contractueel vastgelegd. Hiervoor wordt dan een prijs opgemaakt, die de klant in 1 of meerdere keren kan voldoen. Uiteraard is het hier ook aangeraden dat een kopie van het contract wordt overgemaakt aan een vertrouwenspersoon die ons dan op de hoogte kan stellen van het overlijden van de contractant. Het grote verschil met het “voorstel uitvaart” is dat de klant hier alles op voorhand reeds betaald heeft en dat de nabestaanden verlost zijn van de financiële gevolgen. Indien de klant verkiest voor deze optie, wordt er in een financiële instelling een geblokkeerd depositoboekje geopend op naam van de klant. De gekapitaliseerde intresten zorgen ervoor dat eventuele prijsstijgingen daardoor opgevangen worden. Bij dit voorstel zal voor de bespreking ten kantore, het opmaken van de laatste wilsbeschikking, het neerleggen van de laatste wilsbeschikking op de dienst bevolking en de herbespreking ter ondertekening van het contract een forfait worden gefactureerd aan de contractant / opdrachtgever.

Wilsbeschikking: telefonische afspraak

Voor het opstellen van een wilsbeschikking of het vooruitbespreken van een uitvaart vragen wij u vriendelijk telefonisch een afspraak te maken. Wij staan u dan graag deskundig te woord over de invulling van het laatste afscheid. Tel.: 09 230 46 44.

Klik hier om een wilsbeschikkingsdocument te downloaden

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.

Nood aan informatie? Vragen over uw uitvaart?

Nood aan informatie?
Vragen over uw uitvaart?

  09 230 46 44     uitvaartcentrum.de.ceder@telenet.be

  09 230 46 44
  Mail ons

Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy