Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.
Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, neerlating van de asurne op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten
opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

Vereniging: V.A.R.U.

Professionalisme

Bij een overlijden doet de familie een beroep op het vertrouwen van de begrafenisondernemer om haar te adviseren en te begeleiden bij de uitvaartdienst. Als vertrouwensman is het ook onze taak voortdurend nieuwe evoluties binnen het uitvaartgebeuren op te volgen. Dit kan alleen door samenspraak en dialoog met collega-begrafenisondernemers.

Vereniging

Uitvaartcentrum De Ceder is dan ook aangesloten bij de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen. De aangesloten leden van deze vereniging verbinden zich er toe om zich te schikken naar richtlijnen opgelegd door de Raad, ten einde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en zich te onderscheiden van eventuele minder professionele uitvaartbedrijven. Uitvaartcentrum De Ceder handelt tevens volgens de deontologische code van VARU. U kan alle informatie over de doelstellingen en de werking van de Autonome Raad voor het Uitvaartwezen raadplegen op haar website: www.varu.be.

Raad van Toezicht

Binnen dezelfde vereniging wordt een Raad van Toezicht in stand gehouden dewelke zich kan buigen over eventuele problemen bij de uitvoering van een uitvaart door één van de aangesloten uitvaartbedrijven.

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.

Nood aan informatie? Vragen over uw uitvaart?

Nood aan informatie?
Vragen over uw uitvaart?

  09 230 46 44     uitvaartcentrum.de.ceder@telenet.be

  09 230 46 44
  Mail ons

Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy