Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.
Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, neerlating van de asurne op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten
opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

Wat kost een uitvaart?

Het is moeilijk om de onkosten van een uitvaart in te schatten zonder dat de uitvaart volledig met ons werd besproken. Er zijn immers elementen die de prijs van een uitvaart kunnen beïnvloeden:

 • plaats en/of tijdstip van overlijden?
 • zal er een overbrenging van het lichaam moeten gebeuren?
 • zal dit ’s nachts of in het weekend zijn?
 • moeten er gedachtenisprentjes gedrukt worden?
 • zal er een concessie moeten betaald worden in de gemeente?
 • is er een koffietafel voorzien?
 • moet er een overlijdensbericht in de krant verschijnen?

Eén algemeen misverstand wensen we hier wel recht te zetten: een crematie is niet goedkoper dan een klassieke begrafenis. Door de crematie ontstaan er extra kosten bovenop de normale uitvaartkosten: de crematie zelf dient betaald te worden.

Hieronder bezorgen wij u de voornaamste diensten en de belangrijkste prijzen voor een uitvaart op groot grondgebied Gent. Prijzen zijn inclusief BTW.

 • De prijs van een kist is afhankelijk van de houtsoort:
  Mahonie, notelaar, lariks, eik, ayous, den, fineer op MDF of print op MDF
  Volledig afgewerkt met een binnenbekleding en kussen + symbool naar keuze
  Kisten zijn verkrijgbaar vanaf 695 euro.
 • De prijs van de lijkwagen is afhankelijk van het gekozen traject, het aantal medewerkers en de tijdsduur.
 • De onkosten voor het gebruik van het funerarium is afhankelijk van het aantal ligdagen. Er kan ook gewerkt worden met een forfaitbedrag.

Dit wordt bij de bespreking van de uitvaart met de nabestaanden besproken.

 • Rouwbrieven, afhankelijk van het gekozen model en het aantal.
 • Gedachtenisprentjes, afhankelijk van het gekozen model (met/zonder foto) en het aantal.
 • De prijs van een overlijdensbericht in het dagblad is afhankelijk van het aantal mm. We leveren steeds een proefdruk af van het overlijdensbericht met de juiste prijs. Op die manier kunnen de nabestaanden nog steeds de inlassing annuleren.
 • De onkosten van een kerkdienst (Eucharistieviering of Gebedsdienst) zijn door het Bisdom van Gent vastgelegd op 300 euro.

Andere

 • De onkosten voor een crematie in het crematorium Westlede bedragen 540 euro, ook op zaterdag.
 • Diverse onkosten crematorium Westlede:
  . gebruik van de aula: 265 euro
  . begeleiding door Dienst Christelijke Begeleiding: 50 euro
  . begeleiding door het Huis van de Mens: gratis
  . administratiekosten per ashoudertje: 5 euro (vanaf het 3de ashoudertje)
  . USB stick van de plechtigheid: 25 euro
  . livestreaming plechtigheden: 50 euro
  . naamplaatje op de parkbegraafplaats Westlede: 50 euro
  . asverstrooiing op de parkbegraafplaats Westlede: gratis
  . concessie columbarium (4 urnen voor 10 jaar): 750 euro
 • De prijs van een eventuele sierurne is afhankelijk van het gekozen model.
 • Diverse onkosten Stad Gent:
  . taks niet-inwoner: 744 euro
  . asverstrooiing niet-inwoner: 372 euro
  . ontgraving van een asurne: 299 euro
  . ontgraving van een kist: 1043 euro
  . naamplaatje begraafplaats groot Gent: 90 euro
  . keramische naamplaatje urnentuin: 224 euro
  . reservatie voorbehouden perceel: 179 euro
  . opening familiegrafkelder: 335 euro
 • Diversen:
  formaliteiten, ceremoniewagens, gedenkboek, rouwkapel, columbariumplaat, bloemen, rouwpostzegels, overuren stadspersoneel begraafplaats groot Gent, rouwmaaltijd ...
  Opgelet: deze prijzen zijn geldig op dit moment en kunnen op ieder ogenblik wijzigen. Bij een bespreking van een uitvaart wordt steeds aan de nabestaanden een bestelbon afgegeven met de prijzen die op dat moment geldig zijn.

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.
Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy