Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.
Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, neerlating van de asurne op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten
opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

Crematie

Crematorium Westlede

Westlede ligt in een rustige, groene omgeving. Het gebouw kreeg een eigentijdse vormgeving en werd ingeplant in een parklandschap. Vijver, bos en aangepast groen maken het domein tot een rustgevende plek. Het gebouw geeft onderdak aan een ruime inkomhal en drie aula’s waar de afscheidsplechtigheden plaatsvinden. Aan de ingang van het domein staat een hoeve en een schuur waar u terecht kan voor rouwmaaltijden.

Plechtigheden

Crematorium Westlede is een plek waar u op een stijlvolle en serene manier afscheid kunt nemen de overledene.
Vóór de aanvang van de plechtigheid kunt u er familieleden, vrienden en kennissen opwachten in de inkomhal.
Indien u dat wenst, kunt u gebruik maken van een afzonderlijke wachtkamer.
De zaal wordt in gereedheid gebracht, daarna wordt u uitgenodigd om de ceremoniemeester te volgen. Bij het binnenkomen wordt een eerste muziekstuk gespeeld.
In de keuze van de begeleiding bent u vrij, elke geloofs- of filosofische overtuiging is welkom.

U kan een afspraak maken met onze diensten in het crematorium. Zij bereiden samen met u de plechtigheid voor. U kan een eigen inbreng doen van teksten, muziek en foto’s.
U kan dus kiezen voor:

Houd zeker rekening met de duurtijd van de afscheidsplechtigheid (ongeveer 30 minuten) en maak goede afspraken. Meer en meer worden ook fotoreportages gemaakt. In elke zaal beschikken we daarom over een scherm en een projector. Veel is mogelijk, maar alles dient in overleg met de medewerkers van het crematorium te gebeuren. Om alle problemen te vermijden, vragen we aan de familie om minstens één dag op voorhand deze fotoreportage te komen testen. Zo zijn we zeker dat er zich op de dag zelf geen problemen voordoen.
Maak hiervoor een afspraak op nummer 09 355 51 78. U kan een CD aanvragen met de volledige tekst en de muziek van de plechtigheid.

Crematie, een woordje uitleg

Verassing van het menselijk lichaam is niet meer dan een versnelling van de natuurlijke ontbinding. Wat bij begraving jaren duurt, gebeurt tijdens de crematie in enkele uren. Dat proces wordt mogelijk gemaakt door de zeer hoge temperatuur in de oven en niet door de vlammenzee. De kist wordt in de op 750° voorverwarmde oven binnengevoerd. Na zelfontvlamming van de kist stijgt de temperatuur in de oven tot 1.100°. Na de crematie blijven voornamelijk mineralen over. We hoeven nauwelijks te vermelden dat in Westlede alles met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. Na elke crematie wordt de as uit de oven verwijderd. Samen met de kist gaat een vuurbestendig identificatiesteentje in de oven, dat overeenstemt met het nummer van de asurne. Op die manier zijn alle vergissingen uitgesloten.

Mogelijkheden omtrent bewaring van de as van een dierbare

Klik hier voor meer informatie.

Uw laatste wil

De Belgische wetgeving staat toe om as thuis te bewaren. Tevens staat de Belgische wetgeving toe een kleine hoeveelheid as af te geven aan de echtgeno(o)t(e), de kinderen, ouders, adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene. De namen en het familieverband van de personen die een kleine hoeveelheid as thuis wensen te bewaren moeten doorgegeven worden aan het crematorium. Dit dient enkel gemeld te worden aan ons zodat wij dit kunnen melden aan het crematorium. Contacteer ons voor meer info.

Klik hier om een wilsbeschikkingsdocument te downloaden.

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.

Nood aan informatie? Vragen over uw uitvaart?

Nood aan informatie?
Vragen over uw uitvaart?

  09 230 46 44     uitvaartcentrum.de.ceder@telenet.be

  09 230 46 44
  Mail ons

Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy