Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.
Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, neerlating van de asurne op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten
opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

Vrijzinnige plechtigheden

Vrijzinnig-humanistisch afscheid

Een overlijden, op welke manier dan ook, is altijd een zware emotionele opdoffer.
Als vrijzinnig humanist betekent dat immers het onherroepelijke afscheid van iemand die ons dierbaar was. Wellicht hebt u er dan behoefte aan om stil te staan bij die overgang.
Ook als vrijzinnige kan dat tijdens een ceremoniële plechtigheid.

Als nabestaande kan u ofwel zelf, ofwel via het crematorium, ofwel via de begrafenisondernemer contact opnemen met het Centrum voor Morele Dienstverlening van vzw Feniks.
U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin u enerzijds uw wensen rond de plechtigheid kenbaar kan maken - welke muziek u wenst, welke teksten u passend vindt en hoe u het verloop van de plechtigheid ziet.
Anderzijds wordt u gevraagd een portret te schetsen van de overledene en van diens visie op het leven. Op basis van dat gesprek schrijft de vzw dan - als laatste waardig eerbetoon - een persoonlijke afscheidsrede.

Na het afscheid

Blijft u na de plechtigheid achter met een gemis of een gevoel van leegte?

Wil u daar graag met iemand over praten, maar vreest u uw omgeving en familie te belasten met uw verdriet?
Dan kan u voor een gesprek terecht in het Centrum voor Morele Dienstverlening.

Daarnaast bent u welkom op de jaarlijkse vrijzinnig-humanistische herdenkingsplechtigheid in het Crematorium. U kan er terugdenken aan de personen die zijn heengegaan en aan wat ze betekenden, aan de gevoelens die hun heengaan met zich heeft meegebracht en wat een leven zonder hen betekent.

 

Vzw Feniks verzorgt al jaren vrijzinnig-humanistisch geïnspireerde plechtigheden.
U kunt er terecht voor zowel ondersteuning en advies als om een plechtigheid daadwerkelijk te verzorgen.

  • Huis van de Mens in Sint-Niklaas
  • Ankerstraat 96
  • 9100 Sint-Niklaas
  • Tel.: 03/777 20 87 - Fax: 03/777 31 64
  • sintniklaas@deMens.nu

terug naar crematie

 

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.

Nood aan informatie? Vragen over uw uitvaart?

Nood aan informatie?
Vragen over uw uitvaart?

  09 230 46 44     uitvaartcentrum.de.ceder@telenet.be

  09 230 46 44
  Mail ons

Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy