Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.
Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, neerlating van de asurne op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten
opzichte van de overledene en de nabestaanden.

De Uitvaart

In deze moeilijke momenten moeten er enkele beslissingen genomen worden.
Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie. Tevens stellen wij u de verschillende mogelijkheden voor inzake grafconcessies, columbarium, begraven van urnen, asverstrooiing op zee …
Wij bieden u een totale service, een hoffelijk dienstbetoon met aandacht voor elk detail ten opzichte van de overledene en de nabestaanden.

Crematie: bewaring van de as

1. Bewaring op een begraafplaats

Strooiweide

De as kan worden uitgestrooid op de strooiweide van de parkbegraafplaats Westlede, of op de strooiweide van een begraafplaats naar keuze. Een naamplaatje kan worden aangebracht op de herdenkingszuil.

Honinggraatcolumbarium

Op dit columbarium wordt de naam van de overledene aangebracht, alsook de geboorte- en sterfdatum van de overledene. Het plaatsen van een columbariumfoto en een vaasje is eveneens mogelijk.

 • dit columbarium is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • eerste inzetting van de urne is 10 jaar kosteloos
 • verplichte naamplaat: verkrijgbaar via uitvaartcentrum De Ceder

Prismacolumbarium

Op dit columbarium wordt de naam van de overledene aangebracht, alsook de geboorte- en sterfdatum van de overledene. Het plaatsen van een columbariumfoto en een vaasje is eveneens mogelijk.

 • dit columbarium is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • eerste inzetting van de urne is 10 jaar kosteloos
 • verplichte naamplaat in graniet: verkrijgbaar via Natuursteen Dick uit Gentbrugge

Urnenveld

Hier wordt de asurne begraven. Op het monument wordt de naam van de overledene, alsook de geboorte- en sterfdatum van de overledene aangebracht.

 • dit urnenveld is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • eerste begraving van de urne is 10 jaar kosteloos
 • verplichte aankoop van een grafzerkje in graniet: verkrijgbaar via Natuursteen Dick uit Gentbrugge

Urnenkelder

Hier wordt de asurne geplaatst in een urnenkelder. Op het monument wordt de naam van de overledene, alsook de geboorte- en sterfdatum van de overledene aangebracht.

 • deze urnenkelder is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • eerste begraving van de urne is 10 jaar kosteloos
 • verplichte naamplaat in graniet: verkrijgbaar via Natuursteen Dick uit Gentbrugge

Vlindertuin


Hier wordt de asurne geplaatst in een vlinder. Enkel mogelijk op de Zuiderbegraafplaats (Ottergemsesteenweg) te Gent.

 • deze vlindertuin is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • 1.625 euro - aankoopconcessie Stad Gent voor 20 jaar
 • verplichte keramische naamplaat: verkrijgbaar via uitvaartcentrum De Ceder

Rozentuin

Hier wordt de asurne geplaatst in een roos.
Enkel mogelijk op de begraafplaats van Gentbrugge.

 • deze rozentuin is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • 1.625 euro - aankoopconcessie Stad Gent voor 20 jaar
 • verplichte keramische naamplaat: verkrijgbaar via uitvaartcentrum De Ceder

Labyrint-tuin

Hier wordt de asurne geplaatst in de sierune van het labyrint. Enkel mogelijk op de Westerbegraafplaats te Gent.

 • deze labyrint-tuin is bestemd voor maximum 2 asurnen
 • 1.625 euro - aankoopconcessie Stad Gent voor 20 jaar
 • nabestaanden mogen zelf kiezen welk soort labyrint zij wensen

Urnentuin Westlede

Hier wordt de asurne geplaatst in een urnentuin.
Enkel mogelijk op de parkbegraafplaats van het crematorium Westlede te Lochristi.

. deze urnentuin is bestemd voor maximum 4 asurnen
. 750 euro - aankoopconcessie Crematorium Westlede voor 10 jaar
. naamplaat in glas: verkrijgbaar via uitvaartcentrum De Ceder

 

2. Andere bestemmingen van de as

Uitstrooiing van de as op zee

Hier wordt de as neergelaten van op een schip op de Noordzee. Het schip vaart naar plaatsen - ver genoeg van de kust - waar het neerlaten kan en mag gebeuren. Daartoe wordt een speciale, in water oplosbare urne afgeleverd. Dit afscheid op zee kan volledig privé gebeuren, maar kan eveneens geschieden samen met een aantal andere families. Het gebeurt vaak dat de uitstrooiing pas dagen tot weken na de crematie kan plaatsvinden, want naast de beschikbaarheid van het schip, spelen ook onder andere klimatologische omstandigheden een rol.

Bewaren of uitstrooien van de as op een privé domein

Hier voorziet de wetgever de mogelijkheid om de asurne elders dan op een begraafplaats te bewaren of uit te strooien. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden: de wens van de overledene en/of de vraag/toestemming van de persoon die de as zal bewaren en/of de toestemming van de eigenaar van de bewaarplaats moeten aanwezig zijn bij de aangifte van het overlijden op de burgerlijke stand.

De wetgever heeft getracht om alle partijen te beschermen.

 • vanuit het standpunt van de overledene
  Deze kan zelf een wilsbeschikking neerleggen op de burgerlijke stand of zijn wens zelf neerpennen op een eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend document.
  klik hier om een wilsbeschikkingsdocument te dowloaden.
  Bij ontstentenis van eigen wens: aanvraag tot thuisbewaring door een familielid in de eerste graad. Deze moet evenwel eveneens voor akkoord ondertekend worden door alle eventuele andere aanverwanten van de eerste graad.
 • vanuit het standpunt van de nabestaanden
  De ontvanger van de as moet zelf akkoord zijn en de andere aanverwanten van de eerste graad moeten eveneens akkoord zijn.
 • vanuit het standpunt van de eigenaar van het pand of de grond
  Indien de ontvanger van de as zelf geen eigenaar is van het pand of de grond waar de as zal worden bewaard moet ook die eigenaar akkoord gaan.

OPMERKING:
De uitstrooiing van de as kan niet gebeuren op publiek of openbaar terrein. Uitstrooiing aan de Blaarmeersen of in de Ardennen is bij wet verboden. Het is in elk geval ook zo dat de 'ontvanger' van de as een document moet ondertekenen waarbij deze zich verantwoordelijk stelt voor de ontvangst en goede bewaring van de as en waarbij deze persoon zich verbindt om iedere bestemmingswijziging van de as te melden aan de burgerlijke stand.

Onze diensten

Advies & begeleiding

Als uitvaartondernemer informeren wij u naar de diverse mogelijkheden bij een begrafenis of crematie.

Persoonlijke uitvaart

Vrije keuze en duidelijke afspraken bepalen mee de verwerking van het verdriet en de invulling van het afscheid.

Nazorg

De familie kan na de uitvaart ook nog steeds op ons beroep doen voor een gesprek of eventuele vragen.

Nood aan informatie? Vragen over uw uitvaart?

Nood aan informatie?
Vragen over uw uitvaart?

  09 230 46 44     uitvaartcentrum.de.ceder@telenet.be

  09 230 46 44
  Mail ons

Recent nieuws
Contactgegevens
Funerarium
Over Uitvaartcentrum De Ceder
© 2022 Uitvaartcentrum De Ceder bv    Disclaimer  |   Privacy